Cenovnik

Štamparija Proof nudi vam najbolje uslove: izuzetan kvalitet štampe uz veoma povoljne cene!

VIZIT KARTE 1/0 jedna boja
1.000 kom 12
VIZIT KARTE 4/1 kolor sa jednobojnom poleđinom 1.000 kom 18
VIZIT KARTE 4/4 obostrani kolor
1.000 kom 35

FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 4.000 kom 105
FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 6.000 kom 132
FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 8.000 kom 140
FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 10.000 kom 170
FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 12.000 kom 180
FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 14.000 kom 188
FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 16.000 kom 194
FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 18.000 kom 233
FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 20.000 kom 240
FLAJER A6 4/4 obostrani kolor 135gr kunstdruk 22.000 kom 248
FLAJER A6 4/0 jednostrani kolor 135gr kunstdruk 4.000 kom 95
FLAJER A6 4/0 jednostrani kolor 135gr kunstdruk 10.000 kom 130
FLAJER A6 4/0 jednostrani kolor 135gr kunstdruk 20.000 kom 180

MEMORANDUMI 1/0 jedna boja 80gr ofset 1.000 kom 23
MEMORANDUMI 1/0 jedna boja 80gr ofset 2.000 kom 36
MEMORANDUMI 1/0 jedna boja 80gr ofset 4.000 kom 67

MEMORANDUMI 4/0 kolor 80gr ofset 1.000 kom 88
MEMORANDUMI 4/0 kolor 80gr ofset 2.000 kom 97
MEMORANDUMI 4/0 kolor 80gr ofset 4.000 kom 130

NCR BLOK A4 1/0 jedna boja
10 kom 26
NCR BLOK A4 1/0 jedna boja
20 kom 42
NCR BLOK A4 1/0 jedna boja
40 kom 80

NALEPNICE A6 1/0 jedna boja muflon 2.000 kom 49
NALEPNICE A6 1/0 jedna boja muflon 4.000 kom 88

NALEPNICE A6 4/0 kolor muflon 2.000 kom 122
NALEPNICE A6 4/0 kolor muflon 4.000 kom 157
KOVERTE AMERIKEN 1/0 jedna boja 1.000 kom
40
KOVERTE AMERIKEN 2/0 dve boje 1.000 kom 55
KOVERTE AMERIKEN 3/0 tri boje 1.000 kom 70
KOVERTE AMERIKEN 4/0 kolor 1.000 kom 80

Sve cene su bez uračunatog PDV-a. Izražene su u bodovima (1 bod = 1 euro) i plative   sudinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke.

 

Štamparija Proof, Beograd

Štampanje Flajera Štampanje vizit karti Štampanje knjiga
Štampanje Blokovske robe Štampanje koverti Štampanje šibica
Štampanje fascikli Štampanje kesa Štampanje memoranduma
3D stikeri Roll up baneri