Štampanje kesa

Štampanje kesa

Štamparija Beograd - štampanje kesa

Reklamna kesa 23 x 35 x 8.5 i 33 x 23 x 8
Materijal: 170 gr/m2 kunstdruk, plastifikacirana sa ojačanjima za dno i ručke. Ručke od pamučnog ili sintetičkog kanapa. U cenu je uračunata sjajna plastifikacija. Doplata za mat plastifikaciju je 0.03 Eur-a po kesi.


Cenovnik: 1/0 2/0 3/0 4/0
250 kom 200 250 300 350
500 kom 300 360 420 480
1000 kom 500 570 640 710

butik kese

Butik kese sa banana ručkom bez ojačanja na ručki:
Dimenzije
kese
jedna boja
1/0
dve boje
2/0 ili 1/1
tri boje
3/0 ili 2/1
četiri boje
4/0 ili 2/2
ili 3/1
pet boja
5/0 ili 2/3
ili 4/1
20 x 25 0.066 0.099 0.143 0.176 0.220
20 x 30 0.077 0.110 0.143 0.176 0.231
25 x 35 0.088 0.121 0.154 0.187 0.231
30 x 35 0.099 0.132 0.165 0.209 0.242
35 x 35 1.045 0.143 0.176 0.220 0.254
25 x 45 0.110 0.143 0.187 0.231 0.275
30 x 45 0.121 0.154 0.198 0.242 0.286
35 x 45 0.132 0.165 0.209 0.253 0.297
40 x 45 0.143 0.187 0.231 0.275 0.319
45 x 45 0.154 0.198 0.242 0.286 0.330
50 x 45 0.165 0.209 0.253 0.297 0.341
30 x 50 0.143 0.187 0.231 0.275 0.319
35 x 50 0.154 0.198 0.242 0.286 0.330
40 x 50 0.165 0.209 0.253 0.297 0.341
45 x 50 0.176 0.220 0.264 0.308 0.352
50 x 50 0.187 0.231 0.275 0.319 0.363
55 x 50 0.198 0.242 0.286 0.330 0.374
60 x 50 0.209 0.253 0.297 0.341 0.385
65 x 50 0.220 0.264 0.308 0.352 0.396
Butik kese sa ojačanom banana ručkom ili fleksibilnom ručkom:
Dimenzije
kese
jedna boja
1/0
dve boje
2/0 ili 1/1
tri boje
3/0 ili 2/1
četiri boje
4/0 ili 2/2
ili 3/1
pet boja
5/0 ili 2/3
ili 4/1
25 x 35 0.121 0.154 0.187 0.220 0.264
30 x 35 0.132 0.165 0.198 0.242 0.275
35 x 35 0.143 0.176 0.209 0.253 0.297
25 x 45 0.143 0.176 0.220 0.264 0.308
30 x 45 0.154 0.187 0.231 0.275 0.319
35 x 45 0.165 0.198 0.242 0.286 0.330
40 x 45 0.176 0.220 0.264 0.308 0.352
45 x 45 0.187 0.231 0.275 0.319 0.363
50 x 45 0.198 0.242 0.286 0.330 0.374
30 x 50 0.176 0.220 0.264 0.308 0.352
35 x 50 0.187 0.231 0.275 0.319 0.363
40 x 50 0.198 0.242 0.286 0.330 0.374
45 x 50 0.209 0.253 0.297 0.341 0.385
50 x 50 0.220 0.264 0.308 0.352 0.396
55 x 50 0.231 0.275 0.319 0.363 0.407
60 x 50 0.242 0.286 0.330 0.374 0.418
65 x 50 0.253 0.297 0.341 0.385 0.429
Butik kese sa ojačanom banana ručkom ili fleksibilnom ručkom
i faltom na dnu kese (kesa se na dnu širi):
Dimenzije
kese
jedna boja
1/0
dve boje
2/0 ili 1/1
tri boje
3/0 ili 2/1
četiri boje
4/0 ili 2/2
ili 3/1
pet boja
5/0 ili 2/3
ili 4/1
30 x 50 0.187 0.220 0.264 0.308 0.352
35 x 50 0.198 0.231 0.275 0.319 0.363
40 x 50 0.209 0.242 0.286 0.330 0.374
45 x 50 0.231 0.264 0.308 0.352 0.396
50 x 50 0.242 0.275 0.319 0.363 0.407
55 x 50 0.253 0.286 0.330 0.374 0.418
60 x 50 0.264 0.297 0.341 0.385 0.429
65 x 50 0.286 0.319 0.363 0.407 0.462
70 x 50 0.308 0.352 0.396 0.440 0.495
30 x 60 0.209 0.242 0.286 0.330 0.374
35 x 60 0.220 0.253 0.297 0.341 0.385
40 x 60 0.231 0.264 0.308 0.352 0.396
45 x 60 0.242 0.275 0.319 0.363 0.407
50 x 60 0.264 0.297 0.341 0.385 0.429
55 x 60 0.297 0.330 0.374 0.418 0.462
60 x 60 0.330 0.385 0.429 0.473 0.506
65 x 60 0.352 0.396 0.440 0.484 0.528
70 x 60 0.374 0.418 0.473 0.528 0.583
75 x 60 0.407 0.451 0.506 0.561 0.616
80 x 60 0.451 0.506 0.561 0.616 0.671
85 x 60 0.495 0.550 0.616 0.682 0.759
Minimalna količina za štampanje butik kesa je 500 komada po veličini

Štamparija Proof, Beograd

Štampanje Flajera Štampanje vizit karti Štampanje knjiga
Štampanje Blokovske robe Štampanje koverti Štampanje šibica
Štampanje fascikli Štampanje kesa Štampanje memoranduma
3D stikeri Roll up baneri